Tai Chi och hälsa

Kopplingen mellan tai chi och mental och fysisk hälsa är egentligen ett relativt modernt fenomen, eftersom tai chi i grund och botten är en kampsport. Idag marknadsförs tai chi på många ställen (i både Kina och västvärlden) som något som närmast kan jämföras med en slags yoga, en aktivitet som är fördelaktig för hälsan och som passar äldre människor.

Medan det kanske är viktigt att ha en mer välinformerad bild om vad tai chi egentligen innebär, är det sant att tai chi medför flera fördelar för hälsan. Dessa fördelar är något som Yang Shaohou, Yang Chengfu, Wu Chien-ch’uan och Sun Lutang har talat om i samband med tai chi sedan början på 1900-talet, för att förespråka kampsporten. Detta har lett till att många som utövar tai chi idag endast är intresserade av hälsofördelarna, och inte av att lära sig en kampsport.1280px-lady_does_tai_chi

Det har bevisats i medicinska studier att tai chi kan vara effektivt som ett alternativt sätt att motionera, och som en slags kamsportsterapi. Bland annat menar man att den koncentration på rörelserna som krävs inom tai chi medför ett lugnt mentalt tillstånd, som kan hjälpa som behandling av stress.

Tai chi har visat sig ha särskilt positiv effekt på hälsan hos äldre människor, då tai chi bland annat har setts bidra till bättre balans och bättre psykisk hälsa hos äldre. Äldre människor som regelbundet utövar tai chi verkar också ha en generellt bättre hälsa, och ha färre fallolyckor.

Det har dock även hävdats att tai chi kan hjälpa vid en rad sjukdomstillstånd, till exempel Parkinsons, diabetes, cancer och artrit. Vid medicinska undersökningar har man dock inte kunnat påvisa att tai chi har någon positiv effekt på dessa sjukdomar över huvud taget.

Även om Tai Chi således har många fördelar för hälsan, finns det vissa hälsoaspekter som helt enkelt inte kan förbättras med motion. Förutom de sjukdomar nämnda ovan, gäller det även till exempel tandhälsan, som endast kan förbättras genom daglig tandvård och regelbundna tandläkarbesök. Om du letar efter en tandläkare i Göteborg, för att det är dags för din årliga kontroll, ska du gå in på Varden.se, där du med en enkel sökning kan hitta tandläkare nära dig.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews